Vervoer van onze persluchtflessen

OVER DE WEG…

Vervoer duikflessen via de weg in een auto

Duikers kunnen per auto naar een duikstek gaan en nemen dan hun duikfles met perslucht of Nitrox mee, hun noodzuurstofflesje en misschien argon voor hun droogpak.  Mensen die privé hun duikfles gevuld met lucht, Nitrox of argon vervoeren voor eigen doeleinden (d.w.z. sportduiken of vullen) hoeven niet te beschikken over vervoersdocumenten of labels in hun auto of op de fles. Berg gewoon de fles veilig op in de kofferbak of op de vloer van de auto. Zet hem niet op zijn onderkant, maar houd hem op zijn plaats met bagage, of achter de autostoelen om zo de kans op rondrollen zo klein mogelijk te houden.

Europese regelgeving – Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)

Europese  en omliggende staten hebben zich gevoegd naar de ADR en het in hun nationale wetgeving opgenomen. Volgens de ADR is een gevulde duikfles tot riskant materiaal en valt hij onder de gevaarlijke stoffen klasse 2.2, niet-ontvlambaar gas.

Duikbedrijven

De regelgeving voor duikbedrijven is anders dan voor privé personen. Er bestaat een uitzonderingslimiet van 1000 liter totale flesinhoud van lucht, Nitrox, zuurstof en argon. Een dergelijk vervoersvolume hoeft niet aangegeven te worden als vervoer van riskante goederen en gevaarlijke stoffen, maar er is wel een vervoersdocument voor nodig. Waarschuwing: Oostenrijk heeft strenge controles en bestraft overtredingen met hoge boetes.

Volgens de ADR is een enkele duiker die een duikfles voor eigen gebruik bij zich heeft in zijn /haar auto geen gevaarlijke/riskante goederen vervoerder, maar een privé persoon en is daarom vrijgesteld van deze regels. Het is echter wel verplicht om de flessen correct te verpakken en in te pakken, ze veilig op te bergen of neer te leggen en te voorkomen dat de inhoud van de fles vrijkomt. Het is niet nodig om een sticker op de fles te plakken of hem te markeren als riskante goederen. Maar als je vreest voor problemen met veiligheidspersoneel op de weg, kun je een “gevaar” label aan de fles bevestigen. Nitrox, noodzuurstof, lucht met 23,5 volumeprocent Zuurstof en argon (voor droogpakken) voor persoonlijk gebruik door een privé persoon worden behandeld als perslucht voor wat betreft vervoer via de weg. Zuurstof boven de 23,5 % wordt geclassificeerd als oxiderend gas. 

Belangrijk is het vastzetten van de flessen in de auto of zijn kofferbak en zorgen voor voldoende ventilatie wanneer je gasmengsels bij je hebt.  Heb ook een brandblusser bij je en houd je aan het niet-roken beleid. Zorg ervoor dat alle flessen onder druk getest zijn (geldige hydrostatische keuring) en dat de hals van de fles ook gestempeld is (logo van de inspectie met datumstempel) of neem een geldig certificaat van de technische inspectie van jouw duikflessen met je mee in de auto.

 

Waarom dit allemaal? – Onder druk…

Het gevaar dat een duikfles of een andere container onder druk oplevert is dat de fles openbarst of de kraan begint te blazen en dat de fles een torpedo wordt en door de buik van een vliegtuig of het portier van een auto heengaat zonder veel vaart te verliezen. ..

Daarom moet in al deze plaatsen (net als op duikboten en in duikcentra) persluchtflessen of aan de muur vastgemaakt zijn of bewaard worden in een goedgekeurd opbergrek  van enigerlei soort.

Facebook
Twitter

Geef een reactie