Goed om te weten!

Zwembadtraining

 

 • De zwembadtraining is in de Parrel zwembad. De training start om 21.00, dat betekent dat je ongeveer 15 minuten daarvoor aanwezig moet zijn. De zwembadtraining duurt een uur. Vaak worden er voorafgaand aan de training afspraken gemaakt voor duiken en wat huishoudelijke zaken geregeld.

 

Zwembad de Parrel

Eikenlaan 290

9741 EW Groningen

 

 • Elke eerste donderdag van de maand wordt persluchttraining gegeven. Dat betekent dat je je perslucht uitrusting mee moet nemen. Wanneer en door wie er (perslucht)training wordt gegeven staat ook vermeld in de Miramariaan en op de website (www.miramargroningen.nl).

 

 • Wil je wel komen zwemmen maar heb je geen zin in het volgen van training: er wordt meestal één baan gereserveerd voor vrij zwemmen. Blijf daar a.u.b. binnen anders verstoor je wellicht ongewild de training.

 

 • Het is geen probleem als je eens een enkele keer een kennis of familielid meeneemt naar het zwembad. Geef dit dan wel even aan bij de trainer. Op het moment dat er niet meer gesproken kan worden over een enkele keer, zal de geïntroduceerde gevraagd worden om lid te worden van Miramar.

 

 • Een keer per jaar wordt de z.g.n. “Family & Friends” duik georganiseerd. Dit is de gelegenheid om je familie en je vrienden eens kennis te laten maken met jouw sport. Wanneer een "Family & Friends” duik wordt georganiseerd kun je lezen in de Miramariaan en op de website.

 

 

Cursus

 

 • Wanneer je een cursus tot 1, 2 of 3 ster duiker volgt hoort daar een stuk theorie bij. De theorie wordt gegeven in het zaaltje in het zwembad en start om 20.00 voorafgaand aan het zwembad uur. Er wordt van je verwacht dat je de meeste lessen aanwezig bent. Kan je een keer niet? Geef dit dan vooraf  door aan de theoriedocent en/of de hoofdtrainer. De theorie wordt gegeven door vrijwilligers en het is uiteraard niet leuk als ze voor een leeg leslokaal staan. 

 

 • Voor 1 en 2* duikers in opleiding wordt de theorieles gevolgd door een zwembadles. Kun je deze niet volgen? Meld je dan af bij de hoofdtrainer. Indien de zwembadles een les met perslucht is, meld je dan af bij degene die die lessen coördineert. 

 

 

Clubduiken

 

 • Vanaf ongeveer eind maart/begin april begint het “buitenwater” seizoen. In deze periode word elke zondagochtend een clubduik georganiseerd. De clubduik begint in principe om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven door de duikleider.

 

 • Wil je deelnemen aan een clubduik? Dan moet je je uiterlijk de donderdag voor de clubduik opgeven bij de duikleider. Dit geeft de duikleider voldoende tijd om eventueel extra begeleiders te regelen. Wie duikleider is en waar gedoken wordt kan je vinden in het trainingsschema in de Miramariaan en op de website.

 

 • Word of ben je op het laatste moment verhinderd meld je dan even af bij de duikleider.

 

 • Een aantal clubduiken worden georganiseerd in de duikplas in Tynaarlo. Deze duikplas ligt op een camping en je zult entree moeten betalen. Het is ook mogelijk om als duiker een jaarabonnement te kopen.

 

 

Vullen

 

 • Je kunt als lid van Miramar 24 uur per dag vullen. Je vindt ons vulstation aan de Oostendeweg 31 te Groningen.

 

 • Voordat je zelfstandig gebruik mag maken van de vulinstallatie moet je eerst de instructie van de beheerders van het vulstation gevolgd hebben. Op dit moment wordt de instructie verzorgt door Henk Hoogstra en/of Jürgen Gebauer. Ieder lid dient een verklaring vulinstructie te hebben getekend en ingeleverd te hebben bij de secretaris.

 

 • Om toegang te krijgen tot het vulstation heb je een sleutel en een z.g.n. vulpas nodig. Deze kun je tegen een borg verkrijgen bij Henk Hoogstra. Hiervoor moet je wel eerst de instructie gevolgd hebben en je contributie moet betaald zijn. De borg betaal je aan de penningmeester.

 

 • We zijn te gast bij het bedrijf. Dus maak a.u.b. geen herrie en ruim je rommel op.

 

 

Administratie/ overig

 

 • De contributie bedraagt € 168,- per jaar en moet in voor eind december worden overgemaakt op bankrekening nr. NL79 ABNA0410530492  t.n.v. Duikteam Miramar Groningen. Je krijgt geen acceptgiro thuisgestuurd. Je krijgt per email van de penningmeester een factuur, die je ineens kunt betalen of per periodieke overschrijving van 14 euro per maand.
 • Opleidingspakketten en boeken voor specialties kun je bestellen bij de secretaris. Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De factuur voor al je bestellingen krijg je van de penningmeester per mail.

 

 • Uitschrijven als lid kan jaarlijks voor 1 december. Hiertoe kan een brief of mail gestuurd worden naar de secretaris.

 

 • Eens in de drie jaar moet je duikmedisch gekeurd worden en als je ouder dan 50 bent jaarlijks. Adressen van artsen en organisaties waar je je kunt laten keuren zijn verkrijgbaar bij de secretaris en te vinden in de Miramariaan.

 

 • Eens in de vijf jaar moet je duikfles worden gekeurd. Kan je navragen bij je mentor of één van de instructeurs.

 

 • Wanneer je start met duiken zal je het e.e.a. aan duikspullen moeten aanschaffen. Het is verstandig om dan niet alleen naar een duikwinkel te gaan. Er is altijd wel een instructeur te vinden die met je mee kan gaan om je te helpen de juiste zaken aan te schaffen. Je mentor is de aangewezen persoon om je hierbij te helpen.

 

 

datum laatste wijziging: 3-12-2013

Welkom bij Miramar

 

De duikvereniging "Duikteam Miramar Groningen" is een duikclub met ongeveer 90 leden en is één van de oudste duikvereni­gingen in de stad Groningen. Sinds het oprichtingsjaar 1966 is ze lid van de Nederlandse Onderwatersport Bond, kortweg N.O.B.. De vereniging heeft zich tot doel gesteld om ten eerste haar leden de mogelijkheid te geven de duiksport te beoefenen en ten tweede deze te bevorderen.

 

Sportduiken is een activiteit waarbij zekere risico's worden gelopen, water is immers een voor de mens een niet natuurlijke omgeving. Je kan alleen veilig duiken als je de risico's kent en deze leert te vermijden. Je kunt diverse brevetten behalen en aangezien "Miramar" is aangesloten bij de N.O.B., hanteert de vereniging de zogenaamde C.M.A.S.-brevetten, brevetten die internationaal worden erkend. Er is een 1 en 2-sters brevet voor beginners en een 3 sters brevet voor de gevorderden.

 

Bij Miramar start de opleiding tot 1-stersduiker ieder jaar op 2 tijdstippen en als er voldoende aanmeldingen binnen zijn. Iedereen die zich vooraf wil oriënteren, kan tijdens een introductieles mee trainen. Daarna wordt van iedereen gevraagd te beslissen wel of niet lid te worden. Om mee te trainen heb je een duikbril, een snorkel en een stel vinnen nodig. Als je deze materialen nog niet bezit, is het verstandig om nog even met de aanschaf te wachten, totdat je precies weet aan welke eisen ze moeten voldoen.

 

De opleiding is gesplitst in een theoretisch en een praktisch binnen- en buitenwatergedeelte. Deze drie onderdelen zijn modulair opgebouwd en per module wordt getest of de kandidaten de stof voldoende beheersen. Zodra de theorie en het binnenwatergedeelte met goed gevolg zijn doorlopen kan met de buitenwatertraining worden begonnen. In dit stadium van de duikopleiding heb je zo langzamerhand een duikpak ,loodgordel, handschoenen, laarsjes, buitenwatervinnen, horloge en dieptemeter of computer en duikmes nodig. De resterende uitrustingsstukken zoals een duikfles, het trimvest en de automaat worden door de club voor het eerste lidmaatschapsjaar ter beschikking gesteld. Nadat je ook bent geslaagd voor alle buitenwatermodules 1-sters buitenwater mag je jezelf 1-sters duiker noemen. Vanaf dat moment gaat de club ervan uit dat ieder lid zijn of haar eigen materiaal aanschaft.

 

Na het lezen van het bovenstaande zal het je niet verbazen dat de duiksport kosten met zich meebrengt en in het eerste jaar is dat een behoorlijk bedrag. Daar moet je bij bedenken dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen jaarlijks terugkerende kosten zoals bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld en eenmalige uitgaven zoals de aanschaf van een duikuitrusting. Op een bijlage wordt in schema één en ander verduidelijkt. Hierbij nog de volgende opmerking, genoemde prijzen gelden voor nieuw materiaal. Duikzaken hebben regelmatig voordelige aanbiedingen en ook tweedehands is goed materiaal te koop.

 

Behalve geld moet je ook tijd willen en kunnen investeren, naast de zwembadtrainingen op donderdag avond is er de buitenwatertraining op zondag ochtend. Tussen eind maart en eind oktober wordt er elke zondag ochtend om 10.00 uur een buitenwatertraining verzorgd, meestal in het Veenmeer in Tynaarlo. Hier leer je het “echte” duiken, het is dan ook noodzakelijk hierbij aanwezig te zijn zeker als je in opleiding bent. Later wordt je aanwezigheid ook zeer op prijs gesteld omdat jij dan ingeschakeld wordt bij de opleiding, maar voor de onderlinge contacten is het ook goed want we zijn een duikvereniging en geen opleidingsinstituut.

 

Wat doet een club als Miramar voor haar leden? Gekwalificeerde instructeurs geven wekelijks training in zwembad de Parrel en zoals uit het bovenstaande blijkt, leiden ze er ook nieuwe leden op. Ieder lid kan daarnaast onbeperkt, kostenloos, dag en nacht z'n persluchtflessen vullen, hiervoor heeft de club een eigen compressor. Ook ben je automatisch lid van de N.O.B. en ontvang je het maandblad 'Onderwatersport'. Door de vereniging wordt ieder kwartaal het clubblad "de Miramariaan" uitgegeven. Ook organiseert de club o.a. een nieuwjaarsborrel en twee keer per jaar een "Zeelandweekend".


 

Globaal kosten overzicht (in euro’s).

 

OKTOBER/START OPLEIDING

 

lesboek                               33,=   (eenmalig)

lidmaatschapsgeld  Miramar           168,=   (jaarlijks)

borg voor sleutel en vulpas           15,=   (eenmalig)

medische keuring                      45,=   (1 maal per 3 jaar)

basisuitrusting                       85,=   bril, snorkel, binnenwatervinnen

TOTAAL:                              348,=

 

MAART  / APRIL             (START BUITENWATERTRAINING)

 

duikpak met laarsjes en handschoenen  350,=              (eenmalig)

loodgordel                             40,=              (eenmalig)

buitenwatervinnen                      65,=              (eenmalig)

duikmes                                30,=              (eenmalig)

kompas                                 50,=              (eenmalig)

dieptemeter                            20,=              (eenmalig)

duikhorloge                           100,=              (eenmalig)

TOTAAL:                               655,=

 

reanimatiecursus                       10,=             (jaarlijks/optioneel)

duikvergunning Veenmeer                27,50           (jaarlijks/optioneel)

 

 

SEPTEMBER    (EIND OPLEIDING)

 

automaat                               300,=             (eenmalig)

duikfles                               200,=             (eenmalig)

trimjack                               325,=             (eenmalig) 

TOTAAL:                                825,=

 

RICHTPRIJS

COMPLETE UITRUSTING:                 ±1800,=

 

Opmerking:

 

Het is verstandig je zo snel mogelijk duikmedisch te laten keuren om teleurstellingen en onnodige uitgaven te voorkomen.

Op een site als marktplaats is veel duikmateriaal tweedehands te koop. Het is  verstandig om eerst even te overleggen met een ervaren duiker van de club of met een instructeur, zij kunnen je goede adviezen geven over het materiaal. Dit geldt ook als je nieuwe spullen wilt aanschaffen.

 

Mocht je verder naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, bel dan gerust één van de volgende personen: Berdy Kragten 06-45322442 (secretaris) of Frans Bijma 050-4042508 (Introduik coordinator).

  

Gewoontes en rituelen

 

Wanneer je nieuw bent bij duikteam Miramar ben je natuurlijk nog niet bekend met de “gewoontes en rituelen” binnen de club. Hieronder staan een aantal zaken die handig zijn om te weten.

 

 

Zwembadtraining

 

 • De zwembad training is in het zwembad de Parrel. De training start om 21.00, dat betekent dat je ongeveer 15 minuten daarvoor aanwezig moet zijn. Vaak worden er voorafgaand aan de training afspraken gemaakt voor duiken en wat huishoudelijke zaken geregeld.

 

 

Zwembad de Parrel

Eikenlaan 290

9741 EW Groningen

 

 

 • Elke eerste donderdag van de maand wordt persluchttraining gegeven. Dat betekent dat je je perslucht uitrusting mee moet nemen. Wanneer en door wie er persluchttraining wordt gegeven staat ook vermeld in de Miramariaan en op de website.

 

 • Wil je wel komen zwemmen maar heb je geen zin in het volgen van training: er wordt meestal één baan gereserveerd voor vrij zwemmen. Blijf daar a.u.b. binnen anders verstoor je wellicht ongewild de training.

 

 • Het is geen probleem als je eens een enkele keer een kennis of familielid meeneemt naar het zwembad. Geef dit dan wel even aan bij de trainer. Op het moment dat er niet meer gesproken kan worden over een enkele keer, zal de geïntroduceerde gevraagd worden om lid te worden van Miramar.

 

 • Een keer per jaar wordt de z.g.n. “Family & Friends” duik georganiseerd. Dit is de gelegenheid om je familie en je vrienden eens kennis te laten maken met jouw sport. Wanneer een "Family & Friends” duik wordt georganiseerd kun je lezen in de Miramariaan en op de website. Veel informatie wordt ook via de secretaris rondgemaild.

 

Cursus

 

 • Wanneer je een cursus tot 1, 2 of 3 ster duiker volgt hoort daar een stuk theorie bij. De theorie wordt gegeven in het zaaltje in het zwembad en start om 20.00 voorafgaand aan het zwembaduur. Er wordt van je verwacht dat je de meeste lessen aanwezig bent. Kan je een keer niet? Geef dit dan vooraf  door aan de theoriedocent en/of de hoofdtrainer. De theorie wordt gegeven door vrijwilligers en het is uiteraard niet leuk als je voor een leeg leslokaal staat. 

 

 • Voor 1 * duikers in opleiding wordt de theorieles vaak gevolgd door een zwembadles. Kun je deze niet volgen? Meld je dan af bij de hoofdtrainer en de docent. Indien de zwembadles een les met perslucht is, meld je dan af bij degene die die lessen coördineert. 

 

Clubduiken

 

 • Vanaf ongeveer eind maart/begin april begint het “buitenwater” seizoen. In deze periode word elke zondagochtend een clubduik georganiseerd. De clubduik begint in principe om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven door de duikleider.

 

Wil je deelnemen aan een clubduik? Dan moet je je uiterlijk de donderdag voor de clubduik opgeven bij de duikleider. Dit geeft de duikleider voldoende tijd om eventueel extra begeleiders te regelen. Wie duikleider is en waar gedoken wordt kan je vinden in het trainingsschema in de Miramariaan en op de website. Een andere manier om je op te geven is de duikplanner op de Miramar website hierin staan ook altijd de clubduiken gepland.

 

 • Word of ben je op het laatste moment verhinderd meld je dan even af bij de duikleider.

 

 • Een aantal clubduiken worden georganiseerd in de duikplas in Tynaarlo. Deze duikplas ligt op een camping en je zult entree (€2,50) moeten betalen. Het is ook mogelijk om als duiker een jaarabonnement te kopen (€ 27,50).

 

Vullen

 

 • Je kunt als lid van Miramar 24 uur per dag vullen. Je vindt ons vulstation aan de Oostendeweg 31 te Groningen.

 

 • Voordat je zelfstandig gebruik mag maken van de vulinstallatie moet je eerst de instructie van de beheerders van het vulstation gevolgd hebben. Op dit moment wordt de instructie verzorgd door Henk Hoogstra en/of Jürgen Gebauer. Ieder lid dient een verklaring vulinstructie te tekenen alvorens gebruik te kunnen maken van de compressor. De verklaring dient bij de secretaris te worden ingeleverd. Donateurs hebben geen vulrecht.

 

 • Om toegang te krijgen tot het vulstation heb je een sleutel en een z.g.n. vulpas nodig. Deze kun je tegen een borg verkrijgen bij Henk Hoogstra. Hiervoor moet je wel eerst de instructie gevolgd hebben en je contributie moet betaald zijn. De borg betaal je aan de penningmeester en daarvoor krijg je een factuur per mail.

 

 • We zijn te gast bij het bedrijf. Dus maak a.u.b. geen herrie en ruim je rommel op.

 

Administratie/ overig

 

 • De contributie bedraagt € 168,- per jaar. Je ontvangt via de mail een factuur van de penningmeester waarbij je voor 31 december het bedrag ineens kunt betalen of per periodieke overschrijving van 14 euro per maand een acceptgiro toegestuurd.

 

 

 • Uitschrijven als lid kan jaarlijks voor voor 1 december. Hiertoe kan een brief of mail gestuurd worden naar de secretaris.

 

 • Eens in de drie jaar moet je duikmedisch gekeurd worden en als je ouder dan 50 bent jaarlijks. Adressen van artsen en organisaties waar je je kunt laten keuren zijn verkrijgbaar bij de secretaris of kun je lezen in de Miramariaan en op de website.

 

 • Eens in de vijf jaar moet je duikfles worden gekeurd. Waar je dit het best en goedkoopst kan doen kan je navragen bij je mentor of één van de instructeurs.

 

 • Wanneer je start met duiken zal je het e.e.a. aan duikspullen moeten aanschaffen. Het is verstandig om dan niet alleen naar een duikwinkel te gaan. Er is altijd wel een instructeur te vinden die met je mee kan gaan om je te helpen de juiste zaken aan te schaffen. Je mentor is de aangewezen persoon om je hierbij te helpen.

 

 • Het adres van de website is http://www.miramargroningen.nl/. Er is een apart deel dat alleen bedoeld is voor leden. Hiervoor moet je inloggen. De secretaris en/of de webmaster kunnen je vertellen hoe dat moet