Wrakduiker Klaas Koch

Op donderdag avond 30 maart heeft Duikteam Miramar Groningen de film over het leven van ons legendarische lid de wrakduiker Klaas Koch ook binnen het duikteam op de clubavond in de soos gedraaid.Spijtig dat toen nog niet alle corona regels losgelaten waren en het erg slecht weer was die avond met hagel en sneeuw.Daardoor was […]

Duikmedische keuringen

Duikmedische keuring Sportmedisch duikonderzoek (duikkeuring) Voordat je gaat duiken is een medische keuring verplicht. Onder water krijgt het lichaam te maken met heel andere aspecten (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden heel andere eisen aan het lichaam (en psyche) gesteld. Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen […]

Verzekeren is dat belangrijk voor een duiker?

Duikongeval

Verzekeren is dat belangrijk voor een duiker? Het antwoord is een volmondig JA. Verzekeren is zeer belangrijk voor een duiker. De reden ligt denk ik wel een beetje voor de hand. De duiksport draagt een risico met zich mee, misschien niet zo snel in Nederlandse binnenwateren maar zodra je op zee komt wordt het risico […]

Vervoer van onze perluchtflessen

Vervoer duikflessen

Vervoer van onze persluchtflessen OVER DE WEG… Vervoer duikflessen via de weg in een auto Duikers kunnen per auto naar een duikstek gaan en nemen dan hun duikfles met perslucht of Nitrox mee, hun noodzuurstofflesje en misschien argon voor hun droogpak.  Mensen die privé hun duikfles gevuld met lucht, Nitrox of argon vervoeren voor eigen […]

De juiste kraan op je fles

De juiste kraan op je fles Een kraan die van een fles schiet…. de gevolgen zijn niet te overzien. Hoe zit het met jouw kraan? Juiste schroefdraad? Goed onderhouden? Kortom, hier valt niet mee te spotten. Dit artikel dateert van oktober 2009 en werd geschreven naar aanleiding van een ongeval bij een vulstation. Gezien het […]